СЕМЕЙНИ КОНСТЕЛАЦИИ

20 януари | събота | 13:00 - 16:00 часа

водещ - Мира Василева, психолог

http://miravasileva.com/index/za_men/0-4

 

За информация, цена и записване: 
0888 378781, Божидара Калицова
0898 963692, Ива Кирова

Семейните констелации е холистичен метод, основан на дълбочинните връзки на любов и техните нарушения, заплитания. В основата на голяма част от проблемите и несполуките, повтарящите се негативни житейски сценарии, безсилието, самотността, безпаричието и болестите на човек е основано на нарушение на един или няколко ключови закони в семейната система.

Това е един мощен терапевтичен метод, развиван повече то 40 години от Берт Хелингер - немски психолог, педагог и философ. Темите, които се засягат при семейните констелации, са:
- партньорски отношения;
- отношения родители-деца; деца-училище;
- здравословни проблеми;
- емоционални проблеми - страх, депресии, тревожност и др.;
- консултации при конфликтни отношения във бизнеса;
- вземане на важни решения.

Методът Нови семейни констелации се явява един от най-ефективните, бързодействащи от съвременните психологически методи, което нееднократно се потвърждава в практиката. Същността на метода се състои в това, че заявеният от клиента проблем, под ръководството на водещия се разгръща в пространството, с помощта на участници, които заместват действителните лица, и които са посочени от клиента заявил проблема. Клиентът може не само да види къде се корени проблема, но и да види решението му в процеса на констелацията, да осъзнае важни за него неща, които може да промени. Във фокуса на работата на психолога е търсенето на решение, не просто анализ на самия проблем.

Същността на семейната констелация е във възможността клиентът да реши проблема си, търсейки причината в своето родословие, където нерешена от преди едно или няколко поколения жизнена задача се е появила в настоящето му. Констелацията позволява да се осъществи контакт с представители от семейната система на клиента и да се стигне до разрешаване на настоящия му вътрешен конфликт, възникнал по някакви причини.

Берт Хелингер е открил и формулирал няколко действащи в системата закони, чието нарушаване предизвиква определена динамика, която за клиента е жизнен проблем. Това са Законите на Любовта. Следването на тези закони позволява да се възстанови реда в системата и способства за облекчаването на системната динамика и разрешаването на обявения проблем. Семейните констелации работят със „семейното преплитане“ – това е незавършен процес от миналото в семейството или в рода, което неосъзнато въвличат настоящото поколение в действие, което е било отдавна. Така се проявява Законът за равновесието в системата. По този закон, потомците са призвани да завършат незавършеното от предците им – да преживеят нещо заради някого, да довършат, да поскърбят. И човек се оказва с преплетена съдба със съдбата на предците си. Без да осъзнава, човек живее не свой живот, решава не свои жизнени задачи. Методът на семейните констелации позволява да се пренареди такова преплитане , да се живее в настоящето, не в миналото, освобождава мощен жизнен ресурс, недостъпен преди това, заради въвличането в процеси от миналото.

Семейното преплитане е лесно разпознаваемо, когато ситуацията, в която живеете няма обяснение от гледна точка на реалния живот. Например - красив, умен човек не си намира партньор в живота; човек, който работи много, но в крайна сметка няма пари; грижи се за здравето си, а все е болен; пристрастяване към алкохол, цигари, наркотици, знаейки, че е вредно, подсъзнателно се стреми към смъртта. Не съществуват случайности, зад всяка такава стои сериозен системен проблем. Ако чувствата, които изпитвате, по силата на своето проявление не съответстват на реалната ситуация /необоснован страх, ревност, мъка, отчаяние и т.н./ - преди всичко съществува преплитане с някого и това са чувства от системата, не ваши. Те са били напълно адекватни в някаква ситуация в миналото.

Решенията по време на констелацията, освобождават мощна енергия, която става ресурс за желаните промени, които позволяват поставянето на добър фундамент за вашето бъдеще.


Някои от проблемите, които разглеждат семейните констелации:

Силни отрицателни преживявания
Практиката на семейните констелации показва, че силните чувства, които ни владеят и които ние не съзнаваме, нерядко се явяват чужди – пренесени чувства. Част от чувствата,които ние изпитваме, по право не са наши, а на наши родители или предци, но ние ги носим в себе си. Такива чувства ние трудно си обясняваме. Пример – когато съпругата подтиска гнева си към съпруга си, то дъщерята или сина ѝ ще поемат този гняв, но не насочвайки го към баща си, а към съвсем различни хора. По време на констелацията можем да видим, какво стои зад нашите страхове или други силни чувства и каква важна функция изпълняват те за нас.

Последствия от аборт
На дълбоко безсъзнателно ниво, абортите влияят на майката на абортираното дете, а така също и на взаимоотношенията в двойката и на децата, родени след аборта. Често, вината приема детето родено след аборта. Тогава то започва да спасява майка си с цената на собствения си живот или здраве - тежко заболяване, депресия, сиуцудни мисли и поведение, безпричинна тревога, силно чувство за вина и т.н. Често след аборт се влошават отношенията между партньорите, съпрузите.

Проблеми с приемни деца
Опитът на системната терапия показва, че тайната на осиновеното дете води до пагубни последствия както за самото дете, така и за семейната система на осиновителите. Причината е в тайната остава тайна само за съзнанието на човека. На безсъзнателно ниво това води до усещане на тревожност у детето, която често се трансформира в агресия към своите приемни родители. Освен това, за поддържане на невидимия баланс, че е нарушена тайната на осиновяването, винаги един от членовете на семейната система /най-често мъжа/ е принуден да напусне семейството, да заболее. Семейната констелация помага на приемното дете да получи поддръжка от своите генетични родители, за да се реши проблемната ситуация за всички в системата.

Семейни конфликти 
Tова е външното проявление на неосъзнат проблем, съществуващ в семейната среда. Те в повечето случаи имат системна природа. Пример – съпругата от любов към мъжа си може да се превърне в негова майка. Мястото на съпругата в този случай е празно и води до проблеми в интимната сфера или прояви при мъжа на паралелни отношения. Констелацията помага на съпрузите да видят системната причина в техния семеен конфликт, да изяснят чувствата си и да решат конфликта в дълбочина, намирайки за себе си правилното място и да възстановят хармоничните отношения.

Самота
Самотата или други проблеми в партньорските отношения често възникват в семейството на нашите прародители. Човек, несъзнателно повтаря съдбата на някои от своята семейна система, който е бил отречен, отхвърлен. За пример може да послужи семейство, в което жена възпитава дете без баща. В този случай, от поколение на поколение при самотните майки се раждат предимно момичета, повтарящи съдбата на майка, баба, прабаба и т.н. В хода на семейната констелация се изяснява, че причината за самотата е емоционалното отхвърляне от собствените родители или прекалено силната емоционална връзка с тях. Констелацията помага да се освободи тази динамика.

Проблеми в отношенията между мъж и жена
Щастливите отношения между мъж и жена могат да се развият само когато и при двамата партньори успешно се е развила първата връзка в живота им - отношенията с родителите. Така също, на всички последващи отношения оказват съществено влияние и незавършените отношения с предишни партньори. Семейната констелация позволява да се отработи всичко това, което пречи на хармоничните отношения между мъжа и жената.

Проблеми с децата
Трудното дете често е част от семейство, в което съществува незавършено движение при родителите. Например - чувство на вина при майката по отношение на абортирано дете, или незавършени отношения /в душата/ на родителите на детето с техни предишни партньори. Трудните деца винаги приемат функцията на регулатор на нарушените отношения в семейната система. Така в хода на констелацията може да се изясни, че с помощта на тежкото си заболяване, детето обединява около себе си родителите, които са пред развод. Или детето извършва нещо вместо родителите си - поема тяхна вина, отговорност, които родителите не са готови да поемат.

Преодоляване на тежка съдба
Ако прародителите ви са били убити, лишени от свобода, самоубили се, заболели от шизофрения и т.н. – потомците могат несъзнателно да повторят по същия или по друг начин тази тежка съдба или да живеят, изпитвайки страх от подобна съдба. Посредством констелацията се приключва тази история, която живее в безсъзнателното и принуждава човек да участва в нея.

Хронични и тежки заболявания
Постоянните травми, тежките или честите заболявания при движението в констелацията, не рядко се оказват породени от особената роля на заболелия вътре в неговото семейство. Става въпрос за неосъзнавано изкупление на нечия вина, повторение на съдба на починал прародител и дори подсъзнателен стремеж към смърт. Всяка болест има системна причина, която с развитието си се опитва да обърне нашето внимание на нещо важно, което ние не можем да осъзнаем или да приемем. Опитът на семейните констелации показва, че лечението по какъвто и да било начин не дава очаквания резултат, тъй като болестта започва да се проявява като психологически проблем, който приемат нашите деца и внуци. Констелацията помага да се определи и отстрани причината на болестта.